SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAČ

SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAČ

SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAČ

SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAČ

Štandard Slovenský hrubosrstý stavač

(320 / z 1.VI.2003) 

.
Pôvod: Slovenská republika
.
Použitie: všestranne použiteľný, poľovnícky pes stavač. Má vrodené vlohy pre prácu v poli, v lese i vo vode, najmä však pre prácu po výstrele, prácu na stope postrieľanej zveri, jej dohľadanie a prinesenie.
.
Zaradenie FCI:
Skupina 7 – stavače
Sekcia 1.1. kontinentálne stavače
So skúškami z výkonu
 .
Krátka informácia o pôvode: Slovenský hrubosrstý stavač je plemeno, ktoré vzniklo medziplemenným krížením. Základ tvorí weimarský stavač, od ktorého prevzal sfarbenie a základné charakterové vlastnosti. Krížením weimarského stavača s hrubosrstými plemenami, predovšetkým s českým fúzačom vznikli jedinci sfarbením a vlohami podobné weimarskému stavačovi s hrubým osrstením. Do roku 1973 boli zapisované v plemennej knihe na Slovensku ako hrubosrstý weimarský stavač. Po roku 1973 boli v plemennej knihe vedené ako samostatné plemeno.
.

Všeobecný popis plemena: Stredne veľký až väčší pes pracovného typu, silnejšej kostry, pritom ušľachtilých tvarov, sivej farby s hrubým osrstením.

Telesné proporcie: telesný rámec je mierne obdĺžnikový.
Ideálny pomer dĺžky tela k výške na kohútiku asi 10 : 9, u suky až 10 : 8.

Charakteristické vlastnosti: silný, odvážny pes ostrý na škodnú zver. Napriek svojej ostrosti je ľahko cvičiteľný a poslušný. Má vrodené vlastnosti pre všestranné použitie osobitne pre prinášanie, prácu na stope a vo vode. Povaha vyrovnaná, bez plachosti, bojazlivosti a agresivity.

Hlava: dostatočne dlhá, suchá, bez záhybov kože, primeraná k stavbe tela a pohlaviu.Lebečná časť hlavy:

Lebka: obdĺžnikovitého tvaru, nadočnicové oblúky výrazné, čelná brázda viditeľná. Zátylie s hmatateľným tylovým hrboľom.
Stop: mierne zvýraznený.Tvárová časť hlavy:
Nos: dostatočne veľký, tmavšej farby ako osrstenie, nozdry široké.
Papuľa: dĺžka papule sa približuje dĺžke lebky. Je dostatočne hlboká a široká. Sánka silno vyvinutá. Chrbát nosa je rovný, niekedy mierne klenutý. Nikdy nie prehnutý.
Pysky: stredne vyvinuté, priliehajúce, tmavšieho sfarbenia.
Chrup: dobre vyvinutý, silný a pravidelný. Hryzáky stoja kolmo v čeľusti a tvoria plný oblúk s nožnicovým skusom.
Líce: suché, s výrazným svalstvom.
Oči: mandľového tvaru, dobre vsadené, inteligentného výzoru, jantárovej farby (mierny hnedý nádych nie je chybou), u šteniat a mladších psov blankytné. Očné viečka tmavo sfarbené a dobre priliehajúce k očnej buľve.
Uši: primerane dlhé, nasadené nad rovinu oka, so širokým úponom a zaokrúhlené. Hladko visiace tesne pri hlave.Krk: stredne dlhý. suchý, bez kožných záhybov, dobre osvalený, v kohútiku vysoko nasadený a plynulo prechádzajúci do chrbtovej línie.
 .
Telo:

Horná línia: od línie krku cez dobre vyjadrený kohútik, plynulo prechádzajúca do relatívne dlhšieho rovného, pevného chrbta.
Kohútik: výrazný, dobre zapadajúci do celkovej hornej línie.
Chrbát: pevný, dobre osvalený, rovný, stredne dlhý a mierne spáditý.
Zadok: široký, dostatočne dlhý s pevnými mierne klenutými bedrami. Ani prestavaný ani zrazený.
Hrudník: dostatočne dlhý i široký, oválny, úmerný k stavbe tela, siahajúci po lakťový kĺb, rebrá zaoblené, predhrudie dobre vyvinuté, hrudná kosť výrazná.
Brucho a slabiny: mierne vtiahnuté.

Chvost: stredne silný, vyššie nasadený, v pokoji nesený zvisle, v pohybe vodorovne, dobre osrstený, srsť nesmie tvoriť kefku. V krajinách, kde je povolené kupírovanie, sa skracuje o polovicu dĺžky.

Končatiny:

Predné končatiny:
Celkový vzhľad: dobre vyvinuté, kolmo a rovnobežne stojace pri pohľade zo strany i spredu.
Plece: suché a výrazne osvalené. Lopatka dlhá, šikmo položená, dobre priliehajúca k telu. Dobré zauhlenie medzi lopatkou a ramennou kosťou.
Rameno: šikmo postavené, dobre vyvinuté a osvalené.
Lakeť: voľný, ani tesne priliehajúci ani von vytočený.
Predlaktie: dlhé, rovné a kolmo postavené. Dobre a sucho osvalené.
Zápästie: pevné, napnuté.
Záprstie: takmer kolmé, nikdy nie strmé.
Labka: dobre klenutá, uzatvorená, zaokrúhlená. Dlhšie stredné prsty a tým i lyžicovito sformovaná labka nie je chybou. Pazúriky a vankúšiky tmavšej farby. Vankúšiky pevné, hrubé.

Zadné končatiny:
Celkový vzhľad: dobre zauhlené, pri pohľade zozadu rovné a rovnobežne postavené.
Stehná: dostatočne dlhé, široké, dobre osvalené.
Koleno: pevné a napnuté. Uhol medzi stehnom a predkolením, predkolením a podpätím rovnako veľký a umožňujúci priestorný a plynulý chod.
Predkolenie: primerane dlhé, dobre osvalené, šľachovité.
Päta: pevná, suchá a napnutá.
Podpätie: šľachovité, takmer kolmo k zemi stojace.
Labka: dobre klenutá, uzatvorená, bez vlčích pazúrikov. Utváraná ako predná.

Pohyb: Pri všetkých typoch je plynulý a priestorný. Pri kluse zostáva chrbát pevný a držanie tela elegantné. Predné i zadné končatiny sa pohybujú rovnobežne. Mimochod je nežiadúci. Typickým pohybom pri hľadaní je cval.

Koža: stredne tlstá, pružná, bez záhybov, dobre pigmentovaná

Osrstenie: Srsť je tvrdá, hustá a priliehajúca k telu. Skladá sa z podsady a tvrdých pesíkov asi 4 cm dlhých, rovných a pevne priliehajúcich k telu. Na spodnej časti papule a pyskoch je srsť dlhšia a mäkšia a vytvára tzv. fúz. Osrstenie na obočí je hrubšie a výraznejšie a srsť smeruje šikmo hore. Ostatné časti hlavy pokrýva kratšia hrubá srsť. Na uchu je srsť krátka a mäkšia.
Chvost je dobre osrstený. Srsť má pokrývať celý povrch tela. Spodné partie končatín a brucha môže pokrývať kratšia srsť. Musí však byť hustá a tvrdá.

Farba: Základná farba je sivá od strieborno sivej po myšaciu sivú, ako aj všetky prechody týchto farieb. Hlava a uši sú trochu svetlejšie sfarbené. Biele znaky na končatinách a predhrudí sú povolené.
Okrem jednotného plášťového sfarbenia sa vyskytuje aj sivé sfarbenie s väčšími alebo menšími bielymi fľakmi alebo striekaním po tele tzv. beloš. Základnou farbou však vždy zostáva farba sivá.

Veľkosť: Výška v Kohútiku:
psy 62 – 68 cm,
suky 57 – 64 cm,

Hrubé chyby:
– vyššia alebo nižšia postava ako určuje štandard,
– príliš svetlá farba,
– ťažkopádna neušľachtilá postava, lymfatickosť,
– mäkký alebo kaprí chrbát,
– dlhšia hodvábna srsť,
– krátke osrstenie, chýbajúci fúz,
– nepravidelné postoje končatín,
– málo pysku resp. príliš prevísajúce mäsité pysky,

Vylučujúce chyby:
– chyby v sfarbení a pigmentácii,
– predhryz alebo podhryz,
– entropium, ektropium,
– monorchid, kryptorchid,

Poznámka: musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

Spracoval: Ing. Jozef Jursa Csc.
V Bratislave 14.5.2003

 

Pracovný štandard Slovenského hrubosrstého stavača.

 

Pracovný štandard Slovenského hrubosrstého stavača definuje charakteristické vlastnosti tohto plemena pri využití v poľovníckej praxi s prihliadnutím na morfologickú stavbu plemena a jeho vrodené pracovné vlastnosti.

Charakteristika plemena:

Slovenský hrubosrstý stavač patrí do skupiny kontinentálnych hrubosrstých stavačov .
Je vhodný na všestrannú prácu, pracuje výborne v lese, na vode i na poli. Je vhodný k lovu drobnej zveri i k dohľadávke srnčej zveri. Používa s k práci pred výstrelom ale i k práci po výstrele. Je priateľský k ľudom ale dostatočne ostrý na škodnú zver.

Pracovný štýl:

Slovenský hrubosrstý stavač prehľadáva terén razantným a priestranným cvalom. V obtiažnom teréne sa toleruje i pomalší pohyb hlavne pri overovaní prítomnosti zveri. Systém prehľadávania terénu zodpovedá vegetácii a konfigurácii terénu.. Overovanie stôp, ak je krátke a oprávnené sa toleruje. Slovenský hrubosrstý stavač je plemeno určené k všestrannej práci a preto je jeho záujem o stopu zveri resp. jej overenie požadovanou vlastnosťou. V teréne sa pohybuje ľahko, pričom z neho vyžaruje chuť vyhľadať zver. Hlava je pri hľadaní nesená v úrovni resp. mierne nad úrovňou chrbta. Nesenie hlavy však nie je nemenné , naopak pes musí reagovať na rôzne pachy tak, aby dôkladne prehľadal terén a neprechádzal zver ktorá sa tam nachádza.

Vystavovanie:

Vystavovanie psa je pevné. Pes vystavuje v stoji, je pri ňom nehybný a nos smeruje ku zveri. Niekedy pes pri náhlom narazení na pach zveri zastaví náhle z plného behu. Typickejšie pre SHS je však spomalenie pri navetrení zveri , overenie si pachu s vysokým nosom , postúpenie proti smeru šíriaceho sa pachu a po spoľahlivom overení si pachu vystavenie v typickej polohe t.j. v stoji s mierne pokrčenými končatinami natiahnutým krkom a hlavou s nosom v smere zveri.

Postupovanie:

Ak sa zver vzďaľuje, pes postupuje samostatne za jej pachom. Postupovanie musí byť štýlové, razantné, nie však príliš rýchle a pes nesmie pri ňom vyraziť zver samostatne. Postupovanie na povel musí byť spontánne, dávajúce istotu pes si udržuje kontakt so zverou až do povelu na jej vyrazenie resp. vyrazenie zveri vodičom. Odmietnutie postupovať za zverou je hrubá chyba.
Nemôžeme však od psa vyžadovať postupovanie ak vystavil zver nakrátko resp. je v jeho bezprostrednej blízkosti, čo mu znemožňuje postupovať ďalej

Prinášanie:

Slovenský hrubosrstý stavač je pes určený pre prácu pred i po výstrele. Dohľadávanie a prinášanie drobnej a škodlivej zveri je preto preňho vrodené. Prinášanie zveri zo zeme i z vody musí byť spontánne, radostné a rýchle. Zver musí prinášať v plnej papuli s pevným úchopom.

Spracoval: Ing. Jozef Jursa CSc. v spolupráci s KCH SHS

KLUB


 

Dňom 1.3.2014 doporučenie na párenie vystavuje Kynologický odbor SPZ , ktorý poskytne aj bližšie informácie vo veci chovu SHS.

V prípade bližších informácií prosím kontaktujte

p. Marián Konečný, kynologia@polovnictvo.sk


OZNAM PRE MAJITEĽOV SHS (klikni)


PODSTRÁNKY

Oznamy
Chovatelia
Šteniatka


ZASTREŠUJÚCE ORGANIZÁCIE


 

80fci_logo

80logo_skj

70spz_logo

 

PODPORTE NÁSbaner-PPZ-200x55